Dyma ddisgyblion Cyfnod Sylfaen yn ymweld â fferm Alltyfyrddin ac Amgueddfa Caerfyrddin. Pwrpas yr ymweld oedd dysgu am hanes ffermio yng Nghymru.

Roedd y plant wedi mwynhau ac wedi dysgu llawer am fywyd ar y fferm. 

CS 1 

 

CS 2

 

 

CS 3