Ar yr 22ain o Fawrth buodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn ymweld â'r Llyfrgell Genedlaethol, er mwyn gweld gwaith celf Syr Kyffin Williams. Yn ogystal â hyn derbyniodd y plant cyfle i gael taith o amgylch y Llyfrgell.

 

Llyfrgell

 

Llyfrgell 2

 Llyfrgell 1

 Llyfr