Ar yr 8fed o Dachwedd, buodd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn ymweld â'r Amgueddfa Wlân yn Nrefach Felindre.

Yn ystod y daith buon nhw'n creu addurniadau Nadoligaidd allan o wlân a dysgon nhw am draddodiadau Nadolig yn ystod Oes Fictoria.

 

 Melin Wlan 1

 

Melin Wlan 2

 

Melin Wlan 3

 

 

Melin Wlan 4