Da iawn i blant blwyddyn 6 am ddod yn ail yn 'Cwis Dim Clem' gan Fenter Iaith Sir Gar. 

Cwis Dim Clem 2018