Diwrnod Coch

Daeth Mistar Urdd i ymweld â phlant Ysgol Llanllwni.