Ar Ddydd Mercher yr 20fed o Chwefror dathlwyd Dydd Gŵyl Dewi. Gwisgodd y plant coch neu wisg draddodiadol Gymreig i'r ysgol. Yn ystod y prynhawn cynhaliwyd Eisteddfod Gŵyl Dewi'r Ysgol. Gwahoddwyd Mrs Bethan Thomas fel beirniad y prynhawn. Roedd yn Eisteddfod hwylus a llwyddiannus, yn llawn canu, cerddoriaeth, dawnsio, adrodd ac actio. Da iawn i dîm Teifi a oedd yn fuddugol. 

DYDD GWYL DEWI