Ar yr 8fed o Ebrill buodd aelodau urdd yr ysgol ar drip i 'Xcel Bowling.' Cawson ni noson hwylus iawn! 

TRIP YR URD

BOWLING

 

BOWLIO