Croeso i ddosbarth Cyfnod Sylfaen

CS

 

Gwybodaeth bwysig i gofio: 

  • Ymarfer corfF ar ddydd Iau - cofiwch eich gwisg ymarfer corff pob wythnos.
  • Prawf sillafu ar ddydd Mawrth - cofiwch ddysgu'r geiriau'n barod. 
  • Cofiwch gwblhau eich gwaith cartref erbyn y dyddiad a roddir i chi. 
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn annog eich plentyn i ddarllen yn ddyddiol.
  • Cofiwch ymarfer eich tablau fel eich bod yn hyderus ynddyn nhw. 
  • Dewch a 25c yn ddyddiol os ydych am brynu ffrwyth o siop ffrwythau'r ysgol. 

 

Elfed CS

Her

Heriau