Pennaeth:                                           Mr G. Jones                

 

Athrawon:                                          Mrs E. Jones   

                                                         Miss C. Evans                                                 

 

Cynorthwywyr Gofal:                           Mrs D. Evans                                                  

                                                          Mrs S. Harris                                                  

                                                          Mrs S. Pendle                                                 

Cynorthwy-ydd Gweinyddol                   Miss R. Davies

                                                           Mrs Y.Jones                                        

                                                                                                                                   

Cogyddes:                                           Miss A. Procter                                              

Gofalwraig:                                          Mrs M. Jones                                                 

Glanhauwraig:                                      Mrs D. Buckley                                   

Goruchwylwraig Ganol Dydd:                 Mrs M. Jones

Cynorthwywraig Clerigol

Arian Cinio:                                          Miss A. Procter

 

Goruchwylwraig Croesfannau:                 Mrs M. Jones

 

Goruchwylwragedd Clwb Brecwast:         Mrs M. Jones

                                                            Mrs S. Harris