Ysgol Llanllwni

	
		
	
	
	

Croeso i wefan Ysgol Llanllwni

Mae Ysgol Llanllwni yn ysgol gynradd Gymraeg yn y pentref wledig o Llanllwni. Mae’r ysgol yn darparu addysg ar gyfer disgyblion rhwng 4-11 blwydd oed. Ysgol hapus, fywiog a chroesawgar yw hi, lle gwelir pawb yn cyd-weithio i ddarparu amrywiaeth o brofiadau ac ystod o gyfleoedd gyda’r nod o osod sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol pob plentyn.

Mae’r wefan hon wedi cael ei baratoi i roi gwybod i rieni, i ddarpar rieni a chynulleidfa ehangach am y profiadau niferus ac amrywiol sy’n cael ei wneud gan ddisgyblion yr ysgol.

Os dymunwch wneud cais i’ch plentyn fynychu Ysgol Gynradd Llanllwni cliciwch yma i gwblhau’r broses fynediad ar wefan Cyngor Sir Gaerfyrddin.